SHERBIMET

Shërbimet që ne Ofrojmë!

Shërbimet Që Ne Ofrojmë Janë Të Përshtatura Për Të Përmbushur Nevojat Specifike Të Biznesit Tuaj Në Fushat E:

Sigurisë Dhe Shëndeti Në Punë, Higjena Induatriale, Siguria Teknike, Siguria Ushqimore, Konsulence Mjedisore;

Projektim Inxhinierik & Arkitekturor, Mbikqyrje Dhe Kolaudim Të Projekteve Civile-Industriale-Teknologjike;

Trajnime: Per Sigurine & Shnedetin Ne Pune Me Çertifikim, Formim Profesional (Sistemi DUAL) Për Profesione Të Ndryshme;

Vlerësim Konformiteti Të: Paisjeve Ngritëse, Enëve Nën Presion Dhe Elektrike.

PROJEKTIM & MBIKQYRJE - KOLAUDIM
PROJEKTE & MENAXHIM NE SITEMIN BIM

Fale ekipit tone professional te kompozuar prej inxhinieresh dhe arkitektesh me pervoja ne sektore te ndryshme te industrise, ne ofrojme sherbime si: Hartim Te Projekteve Arkitekturore, Civile - Industriale - Teknologjike | Hartim Projektesh Konstruktive Civile - Industriale - Teknologjike | Hatrim Projektesh Mekanike | Hartim Projektesh Te Impjanteve Te Trajtimit te ujrave te zeza, Ndotur etj

SIGURIA & SHËNDETI NË PUNË | FORMIM PROFESIONAL | MJEDIS:

Stafi ynë është i paisur me ekspertizën e nevojëshme për të mbuluar problematika apo boshllëqe në bisnesin tuaj. Ne ofrojmë një gamë të gjërë shërbimesh në këtë fushë dhe mundësi bashkëpunimi sipas nevojave tuaja duke qënë fleksibël për të dhënë konsulencën tonë profesionale brënda buxhetit të kompanisë tuaj. Shërbimet tona ne këtë fushe jane te fokusuara ne zgjidhje praktike dhe inovative per te garantuar një ambient pune te sigurte me synimin e vetëm te shmangies se incidenteve apo aksidenteve ne pune. Ne kemi zhvilluar sisteme te mbrojtjes kolektive per kantieret e ndërtimit sipas kërkesave ligjore te republikës se Shqipërisë e standardeve ndërkombëtare. Jemi te përkushtuar per zhvillimin e skemave profesionale te vlerësimit te Aftesise te punonjësve per te gjithë llojet e profesioneve. Ne kemi zhvilluar programe trajnuese ne rank kombetar per studentet perpara diplomimit ne fushen e sigurise e shendetit ne pune, higjenes industriale e mjedisit te punes, kjo per te siguruar drejtuesit e ardhshem me aftesite e nevojeshme ne kete fushe duke bere te mundur reduktimin e incidenteve apo aksidenteve ne pune.

PROJEKTIM & MBIKQYRJE KOLAUDIM PER PROJEKTE
MEKANIKE - ELEKTRIKE

MBROJTJA NGA ZJARRI
PROJEKTE | TRAJNIME | EKSPERTIZA | SISTEME

SHERBIME QE NE OFROJME NE BASHKEPUNIM ME KOMPANINE E MIRENJOHOHUR NDERKOMBETARE "BUREAU VERITAS"

Permes angazhimit tone per te ngritur ne nivel te larte gamen e sherbimeve qe ofrojme ka bere te mundur te drejten e perfaqesimit dhe partneritetit me BV ITALIA me ofrimin e sherbimeve te shumta profesionale per bisnesin tuaj...

Perfito ulje 15% Për Sherbimin e pare qe merr!

sqShqip
Scroll to Top