FUSION ENGINEERING VENTURE

Koulencë teknike & shërbime inxhinierike

  • OHSE / SIGURIA NE PUNE & MJEDIS
  • TRAJNIME TE NDRYSHME PER SIGURINE E SHENDETIN NE PUNE
  • KURSE FORMIMI PROFESIONAL PER PROFESIONE TE NDRYSHME
  • PROJEKTIME INXHINIERIKE | CIVILE | ARKITEKTURORE | INDUSTRIALE | TEKNOLOGJIKE | MEKANIKE | ELEKTRIKE
  • MBIKQYRJE – KOLAUDIM | CIVILE | INDUSTRIALE | TEKNOLOGJIKE | MEKANIKE | ELEKTRIKE

Shërbimet që Ofrojmë:

Shërbimet që ne ofrojmë janë të përshtatura për të përmbushur nevojat specifike të biznesit tuaj në fushat e:

Disa nga klientët tanë:

Misioni Ynë

Të ofrojmë zgjidhje profesionale dhe praktike !

Misioni ynë është të ofrojmë zgjidhje profesionale, në kohë, cilësore dhe praktike për të ndihmuar klientët tanë në identifikimin e nevojave të tyre specifike, më pas në dizajnimin e tyre për të lehtesuar dhe menaxhuar kërkesat apo pritshmerite në përputhje me ligjislacionin vendas dhe standardet ndërkombëtare. Ne krenohemi që punojmë së bashku me klientët tanë, në çdo nivel organizativ, për t'i ndihmuar ata në arritjen dhe/ose ruajtjen e kujdesit të duhur kundrejte përputhshmërisë me normativat rregullatore. Ne synojmë të jemi të fokusuar në Praktikat më të mira të përshtatshme për nevojat e klientëve tanë.

Partnerët tanë:

Ne kemi bashkëpunime me kompani te ndryshme vendase dhe te huaja. Një nga Kompanitë qe ne bashkëpunojmë dhe përfaqësojmë ne republikën e Shqipërisë është Grupi me fame ndërkombëtare "BUREAU VERITAS" me nje ekzistence rreth 200 Vjecare ne tregun Boteror e mirenjohur ne 144 vende te Botes, me te cilën kemi certifikuar dhe skemat tona te trajnimeve per SSHP dhe Te Formimit profesional per profesione te ndryshme. Keto çertifikime bëjnë te mundur njohjen e certifikatave tona ne rank ndërkombëtar duke garantuar cilësinë e sigurinë per çdo klient tonin. Ne Bashkepunojme me shkollen profesionale te mesme te ndertimit “KARL GEGA” & "DON BOSKO" ne Tirane,

Ekipi Ynë

Profesionistë me përvojë dhe nivel të lartë

FUSION ENGINEERING ofron profesionistë me përvojë dhe të nje niveli të lartë. Ne krenohemi që jemi të përditësuar me trendet përkatëse të industrisë dhe ato rregullatore, duke përdorur në mënyrë efektive ato njohuri për të ndihmuar dhe mbështetur klientët tanë ne arritjet e tyre dhe, aty ku është e mundur, praktikisht edhe tejkalimin e objektivave të tyre.
sqShqip
Scroll to Top