Rreth nesh!

Profesioniste te Dedikuar!

Kompania jone perbehet nga nje grup inxhinieresh & arkitektesh me nje eksperience te kombinuar 40+ vjeçare e cila perfshin fusha te ndryshme te industrise duke siguruar profesionalizmin e duhur perballe kerkesave te klienteve tane.
Si nje organizem multidisiplinor, ekipi ynë i konsulentëve përfshin profesionistë të kualifikuar me përzierje të aftësive teknike dhe organizative, arsimit, ekspertizës, inovacionit dhe certifikimeve të nivelit të lartë.
Ne bashkëpunojmë me konsulentë specialistë në disiplina të ndryshme specifike për të ofruar një gamë më të gjerë shërbimesh që janë shumë konkuruese e me qasje të thjeshtuara.
Shërbimet tona mund të variojnë nga planifikimi, përmes zbatimit, deri te auditimi dhe rishikimi në vendin tuaj të punës.
Ne mund të zhvillojmë zgjidhje unike ose të ofrojmë një shërbim të specializuar, bazuar në përvojën tonë në industritë tuaja ose të ngjashme, për të përmbushur pritshmëritë përkatëse…

SHerbim Korrekt

Ne pergjigjemi per cdo nevoje te klientit qe nga momenti fillestar i kontaktit e deri ne perfundimin e suksesshem te sherbimit...

Zgjidhje Praktike

Angazhimi yne konsiston ne gjetjen e zgjidhjeve me praktike e te voliteshme per kerkesat tuaja, permes studimeve paraprake dhe shkembimit te alternativave te ndryshme ne dobi te klientave tane..

Ndershmeria & Besimi

Ne synojme te ngrejme ura bashkepunimi te hapura me klientet tane duke i ofruar ndershmeri per nje sherbim te plote e sa me te sakte ne varesi te dakortesise duke synuar ngritjen e nje besimi reciprok me klientin...

Get 15% Discount On Your First Service

SIGURIA & SHENDETI NE PUNE

* Hartim Dokumentacioni
* Sherbimi i Koordinatorit Te Sigurise Per Kantiere Ndertimi
* Sherbimi i Personit Pergjegjes Per SSHP ne Kompanine Tuaj.
* Sherbime Konsulence & Ekspertize
* Trajnime Me certifikim Si:
Punet ne lartesi, Punet ne amjente te kufizuara, ndihma e pare, mbrojtja nga zjarri.

ETJ.
PROJEKTE ARKITEKTURORE

Projekte Arkitekturore per:

* Ndertimet civile
* Ndertime Industriale
* Ndertime Teknologjike

* Hedhja e Projekteve Ne Sistemin BIM (Building Information Modeling)

* Menaxhimi i Projekteve te Modeluara Ne BIM.

ETJ.
web, network, technology-3963945.jpg
PROJEKTE INXHINIERIKE

* Projekte Mekanike
* Projekte Elektrike
* Projekte Teknologjike
* Projekte Te Trajtimit te Ujrave Te Zeza / Ndotura
* Projekte Industriale

ETJ.
crane, crane house, driver's cab-1586476.jpg
VINCA KULLE

Shitje
Qera
Servise

ETJ.
sqShqip
Scroll to Top